1.

Elektrodistribucija Sistem vatrodojave osam poslovnica u Kantonu Sarajevo
2. OSCE-Cenex Sistem vatrodojave OSCE - office u Sarajevu ( zgrada Cenex-a )
3. OSCE office Sistem vatrodojave office Sarajevo
4. Centrotrans Bus office Sistem vatrodojavae Bus office u Sarajevu
5. USAID Bank Sistem vatrodojave office u Banja Luci
6. International Commercial Bank Bosnia Sistem vatrodojave poslovnice u Sarajevu
7. IPC MEB Bank Ilidža Sistem vatrodojave poslovnice na Ilidži
8. IPC MEB Bank Sistem vatrodojave poslovnice na Baščaršiji - Sarajevo
9. IPC MEB Bank Sistem vatrodojave poslovnice u Bihaću
10. IPC MEB Bank Sistem vatrodojave poslovnice u Tuzli
11. Skupština općine Tuzla Sistem vatrodojave objekta sa šalter salom
12. Preduzeće Protel Sistem vatrodojave poslovnog prostora
13. O.Š. Ćamil Sijarić Sistem vatrodojave osnovne škole u Sarajevu
14. PTT banka Sistem vatrodojave poslovnog prostora u Sarajevu
15. NTV Hayat ADM sistem vatrodojave objekta u Sarajevu
16. FMUP Projekat adresibilnog sistema vatrodojave objekta u Sarajevu
17. Elektrodistribucija FbiH Sistem vatrodojave u osam poslovnica u Kantonu Sarajevo
18. SFOR Više sistema vatrodojave u CAMP-u Butmir u Sarajevu
19. Privredna komora Austrije- Sarajevo Sistem vatrodojave office u Sarajevu
20. Privredna komora Njemačke- Sarajevo Sistem vatrodojave office u Sarajevu
21. Bosankla-Blažuj Sistem vatrodojave objekta u Blažuju - Sarajevo
22. J.P. BH TELECOM ADM sistem vatrodojave Telecom objekta u Zenici
23. J.P. POŠTA BiH ADM sistem vatrodojave Poštanskog objekta u Maglaju
24. J.P. POŠTA BiH ADM sistem vatrodojave Poštanskog objekta u Tuzli
25. J.P. POŠTA BiH ADM sistem vatrodojave Poštanskog objekta u Konjicu
26. Bosnalijek Sarajevo ADM sistem vatrodojave kompleksa tvornice od 13 objekata međusobno uvezanih fiber optikom, sa centralnim sistemom nadzora na bazi PC-a u Sarajevu
27. J.U. Djčiji dom Bjelave ADM sistem vatrodojave objekta u Sarajevu
28. Centar Pošta Gornji Vakuf ADM sistem vatrodojave objekta u Gornjem Vakufu
29. Centar Pošta Zenica ADM sistem vatrodojave Poštanskog objekta u Zenici
30. SFOR Uvezivanje 56 objekata sa instaliranim sistemima vatrodojave u centralni nadzorni sistem nadziran putem optike, Camp Butmir - Sarajevo
31. SFOR Uvezivanje adresibilnih sistema vatrodojave različitih proizvodjača u centralni nadzorni sistem putem optike, Camp Butmir - Sarajevo
32. Wolksvagen Vatrodojavni sistem sa automatskim sistemom gašenja Vogošća - Sarajevo
33. KLAS DD Sarajevo ADM sistem vatrodojave objekta MLIN u krugu fabrike