Jezik  
     
  Poslovnice  
Sarajevo
Džemala Bijedića 35
Telefon: + 387 33 722 800
Telefon: + 387 33 677 155
Faks: + 387 33 677 157
Zenica
Adresa: Maršala Tita BB
Telefon: + 387 32 407 500
Bihać
Adresa: Branilaca BiH BB
Telefon: + 387 37 661 232
Telefon: + 387 61 852 876
Tuzla
Adresa
telefon
Mostar
Adresa
Telefon: + 387 61 138 322
     
  Zastupništva  

Klik na logo vodi na oficijelnu stranicu firme ...

     
  Kalendar  
 
     
  Usluge - tehnička zaštita  
Inženjering na polju sigurnosnih sistema
Sisteme protivprovalne zaštite
Video nadzor objekata
Vatrodojavne sisteme
Sisteme kontrole pristupa
Edukacija ljudstva za korištenje instaliranih sistema zaštite
Projektovanje i ugradnja interfonske mreže
Zaštitne ograde i barijere
Automatske rampe, automatski parking sistemi
Magnetne, bezkontaktne i druge kartice
Uređaji i sistemi za kontrolu lica i prtljaga na prisustvo droge, eksploziva i metalnih predmeta
Metal-detektorska vrata
X-ray uređaji i sistemi
Ručni metal-detektori
Inženjering na polju specijalnih sistema zaštite
Policijska oprema
Digitalni sistemi za prenos, snimanje i reprodukciju slike i zvuka putem telefonske parice, interneta, LAN-a, WAN-a
Zaštitne anti-atack folije za staklene površine Johnson Windows Film
Specijalni sistemi zaštite
Inženjering na polju komunikacionih sistema
Konvencionalni sistemi radio veza
Digitalni sistemi veza /ASTRO, trunking/
Radio sistemi kontrole i upravljanje /SCADA/ /GPS/
Dugoročno osiguran servis za sve instalirane sisteme

Specijalistički kursevi i obuka iz oblasti kontradiverzione zaštite

Sva oprema i sistemi zadovoljavaju internacionalne standarde i posjeduju odgovarajuće certifikate kvaliteta ISO 9001- vds- SQS- CE- EN 29001- EN 54
     
 
O NAMA | USLUGE |1 | 2 | ZASTUPNIŠTVA | REFERENCA | 1 | 2 | 3 | 4 | GALERIJA | DOWNLOAD | KONTAKT
MIDDLE POINT - Agencija za tehničku i fizičku zaštitu